Kelimeler: çaldı

Çaldı kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Kapıyı uzun müddet çaldı.


2. Şahinde tekrar tekrar çaldı; cevap vermiyorlar ve açmıyorlardı.


3. Bu sırada davul zuma tekrar bir halay havası çaldı.


4. Kapıyı yavaşça çaldı, bu anda hemen kaçıp gitmek istedi; fakat kapı açıldı.


5. Biz Salâhattin Beyden evvel buna benzer kaymakamlar gördük, bu kasabada benden akıllısı yoktur diye dolaplar çevirmeye kalktılar da, defolup giderlerken halk arkalarından teneke çaldı.