Kelimeler: çağırır

Çağırır kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Arabacı da iyice coşmuş, türkü çağırır dururdu.


2. Rakım Efendinin hastalıklı karısı ikide birde böyle komşuları imdadına çağırır ve sancıları birkaç dakika sonra geçince çeneye ve dedikoduya başlardı.