Kelimeler: çağırıp

Çağırıp kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Malmüdürü onu yanına çağırıp:


2. Komşulardan birini çağırıp evde yatırsın!


3. Orda yazıyor: Bir gün Allah peygamberleri çağırıp sormuş, saadet nedir?


4. Başlar başlamaz ilk işi evvela şehrin ileri gelenlerini hükümete çağırıp onlarla konuşmak, kendileriyle işbirliği etmek oldu.


5. Şahinde minderin üstüne büzülmüş oturuyor, mahallenin çocuklarından birini çağırıp :hükümete göndermeyi, Salâhattin Beye haber verdirmeyi akıl edemiyordu.


6. Fakat o, bunu yapmadı, hatta Yusuf u çağırıp hiçbir işe karışmamasını, ortaya yeni meseleler çıkarmamasını ve kendisini uğraştıracak, heyecanlandıracak şeylere meydan vermemesini rica etti.