Kelimeler: çıkardı

Çıkardı kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Salâhattin Bey Önüne bir gümüş çeyrek çıkardı:


2. Yusuf gömleğinin yakasını çözdü ve ceketini çıkardı.


3. Kendisini tanıdığı için hiçbir şeyden şüphelenmeyen arabacı atların boynundan yem torbalarını çıkardı, oturacak yerin altına koydu.


4. Genç kadın cevap vermedi, Yusuf sualini tekrar edince göğsündeki vücut biraz titredi, hırıltıya benzeyen birtakım sesler çıkardı.


5. Yumruğunu vurmak için öbür elini kaldırdı, birden iki eli de havaya kalktı, bir inilti çıkardı, sallandı ve arka üstü yere yıkıldı.