Kelimeler: zeytinler

Zeytinler kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Eğri büğrü, kambur zeytinler, kâh arkaya yaslanmış kâh yana eğrilmiş ihtiyar gövdeleriyle, dallan ve yaprakları olmasa, bir mezarlığı andıracaktı.