Kelimeler: zengin

Zengin kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Damadı pek zengin diyorlar...


2. Hilmi Beyleri pek zengin diyorlar.


3. Zengin diye ağzının suyu akıyor, baksana!.


4. Bir kaymakam, bazen zengin bir eşraf kızından daha çok işe yarayabilirdi.


5. Şakirin avukatı Hami Bey oldukça zengin ve Hilmi Beyle de uzaktan akrabaydı.


6. Şehrin zengin ve asil bir ailesinin oğlu, herhalde reddedileceğini düşünerek babasını böyle yollara sevketmiş olamazdı.


7. Bu bolluğun İhsan ve Şakir gibi birkaç zengin ve hovarda arkadaştan çıktığı ve Etemin bunlara hem dalkavuluk ettiği, hem de eğlencelerine her iki cinsten mahluklar tedarik edip getirerek bazı ufak hizmetler gördüğü söylenirdi.