Kelimeler: zemini

Zemini kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bütün ev, zemini toprak bir odadan ibaretti.


2. Zemini toprak olan odanın bir kenarında hasırlar ve kilim- 1er serili idi.