Kelimeler: zavallıların

Zavallıların kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bu zavallıların halini mukadder telakki etmekle beraber, onlara çok acıyordu.