Kelimeler: zannetti

Zannetti kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Ciğerlerinin en son köşesini şişirecek kadar geniş bir nefes aldı ve tabiatla beraber kendisinin de canlandığını zannetti.


2. Fakat Yusuf, yanından uzaklaşan İhsanla birlikte, yalnız beş, on sene evveline ait çocukluk hatıralarının değil, bu şehirle olan bütün bağlarının da sürüklenip gittiğini zannetti.