Kelimeler: zannediyordu

Zannediyordu kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Artık her şeyi tabii buluyor ve eskiden beri hep böyle imiş zannediyordu.


2. Düşündükçe şimdiye kadar aldığı tavırları manasız buluyor ve kendisini de, başkalarını da boş yere sıkıntıya soktuğunu zannediyordu.


3. Yusuf a karşı yalan söylemekte bir mahzur görmüyor, onu adeta bir çocuk gibi avutmak, oyalamak icap ettiğini zannediyordu.


4. Her yerde ve daima hükmünü yürütmeye alışmış olan bu şımarık delikanlı, herkesin içinde yediği yumruğun acısını bir türlü unutamıyor ve ancak Muazzezi almakla Yusuf a tam bir mukabelede bulunabileceğini zannediyordu.