Kelimeler: zamanlarında

Zamanlarında kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Böyle zamanlarında insana insandan fayda vardır.


2. Ağır ve keskin bir koku neşreden bu keçeler terli zamanlarında hayvanların sırtına konurdu.