Kelimeler: yalancı

Yalancı kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Eğer başka türlü ifade verip yalancı şahitlik edersen, leşini sererim!


2. Muhayyilelerinin kısırlığı bu korkunç şeyi yalancı cazibelerle süslemelerine mani oluyor ve onlara, gelecek günlerin acılarını şimdiden düşündürüyordu.


3. İfade değiştirtmek, cürmü başkasının üstüne atmak, yalancı şahit bulmak, beş on kuruş mukabilinde bir zavallıya: Bu işi ben yaptım!