Kelimeler: yabancılık

Yabancılık kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Yusuf ta yavaş yavaş yabancılık kayboluyor ve etrafına katışmak temayülleri beliriyordu.


2. İhsana karşı şu anda duyduğu yabancılık, ona, artık kendisini Edremite bağlayan bir şey bulunmadığını da hatırlattı.


3. Muazzeze bugün hâkim olan dalgınlık ve dünyaya yabancılık onun yavaş yavaş Yusuftan da uzaklaşmasının bir başlangıcı olamaz mıydı?