Kelimeler: vaziyeti

Vaziyeti kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Vaziyeti onu o kadar sıkıyordu ki, bir arşın eninde ve boyunda bir kafesin içine kapatılmış gibi, çırpınmak arzusu duyuyordu.