Kelimeler: valinin

Valinin kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Hapishanede kaldıklan zamanlar, valinin veya bir adliye müfettişinin nadir ziyaretine münhasırdı.