Kelimeler: uğruyor

Uğruyor kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Şahinde ise eve akşamdan akşama uğruyor ve zamanını daha ziyade komşularda ve ahbaplarda geçiriyordu.