Kelimeler: uçuruma

Uçuruma kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. İzdivaçlarının ilk senesinde dünyaya gelen bir kızcağız bile anası ile babası arasındaki bu geniş uçuruma bir köprü olamadı.