Kelimeler: tahsildarın

Tahsildarın kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Fakat Yusuf un Edremite gelişinin haftasında Kaymakam, Malmüdürüne, bu tahsildarın ne diye böyle boş gezdiğini sordu.