Kelimeler: tahrirat

Tahrirat kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bizim tahrirat kalemindekiler iyi insanlardır, sana yardım ederler.


2. Mutasarrıfa giden bir tahrirat evvela onun gözünü yazısı ile kamaştırmahdır.


3. Ne tarafından düşünülürse düşünülsün, tahsildarlık herhalde bu Allahın belası tahrirat kâtipliğine tercih edilirdi.


4. Ne tahrirat kâtipliği, ne tahsildarlık yapmaya mecbur kalmayacak, kaymakamların önünde korkudan titremeyecek, karısını arkada bırakıp: Şu anda kimlere beraber acaba?


5. Uzun zaman bu halin devam etmesini doğru bulmadığı için bir gün ani bir karar verdi, damadını kendi yanma, kaymakamlığa tahrirat kâtibi olarak tayin ettirdi.


6. Resmi işlerini uzun senelerin verdiği itiyatla yapıyor, bunların bir kısmını, pek bunalırsa, tahrirat kâtibine bırakıyor ve eve gidip sokak üstündeki loş odanın bir minderine uzanıyor ve hayatını teşkil eden boş seneleri gözünün önünden geçiriyordu.