Kelimeler: tabancaya

Tabancaya kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bu sırada gözleri, masanın kenarında duran iri Smith Wesson tabancaya ilişti.


2. Çünkü hükümet tababetinin fethi meyit neticesinde verdiği rapor, sebebi katil olan silahın evsafını katî olarak tayin etmiştir ve bu evsaf, müvekkilimin kullandığı tabancaya asla tevafuk etmemektedir.