Kelimeler: taallûk

Taallûk kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Merakını tahrik eden şeyler daha ziyade günlük hayata ve muhitindeki insanlara taallûk eden malumattı.