Kelimeler: sordu

Sordu kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


21. Gözlerini kızdan ayırmayarak tekrar annesine sordu: Siz buralı mısınız?


22. İşçilerin başı Köse İbrahimi çağırarak bunların kim olduklarını sordu.


23. Kadın birdenbire sapsarı olarak yerinden fırladı; kapıya gidip sordu:


24. Yusuf kıpkırmızı bir yüzle, boğulacakmış gibi boynunu oynatarak sordu:


25. Yusuf un boynuna atıldı ve ona saatlerce sualler sordu.


26. Komşulardan biri dayanamayarak sordu: Kız giderken sana haber vermedi mi?


27. Yanında giden ve onun yüzünün elemle buruştuğunu gören babası sordu:


28. Anam beni nefes nefese görünce sordu: Aman kız, ne bu halin?


29. Bir gün Yusufun yattığı odaya gitti, yatağının kenarına oturdu ve sordu:


30. Odadakilerin herbirine adlarını sordu, sonra Yusuf un masasına gelip ellerini dayadı.


31. Yusuf derin bir nefes aldıktan sonra, kendi kendine söyleniyormuş gibi, sordu:


32. Aliye uzun uzun ve dikkatle baktıktan sonra, ağlar gibi bir sesle sordu:


33. Bir eliyle aralık duran kapıyı tutarak ve sırtını kol demirine dayayarak sordu:


34. Salâhattin Bey ikinci tası da yuvarladı; rahat bir tavırla arkasına yaslanarak Yusuf a sordu:


35. diye sordu.


36. Ne yapacağını, nereye gideceğini tayin edemeyerek arkasına döndü ve arabanın içine doğru yavaş sesle sordu:


37. Yusuf onu kolundan tutup çekerek tekrar yatağın kenarına oturttu ve yavaş, tatlı bir sesle sordu:


38. Akşam üzeri Aşağıçarşıdan geçerken uzun zamandan beri görmediği Hacı Rifatın İhsana rastladı ve ondan akıl sordu.


39. Fakat Yusuf un Edremite gelişinin haftasında Kaymakam, Malmüdürüne, bu tahsildarın ne diye böyle boş gezdiğini sordu.


40. Yusuf yerinden kalkar gibi oldu, tekrar kendine hâkim olarak: Gece yarılarına kadar mı oturup hatır sordu?