Kelimeler: sarılmış

Sarılmış kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Fesinin etrafında çok fiyakalı sarılmış oyalı bir yemeni vardı.


2. Bu manasız ve yabancı hayatta bir tek şeye hakikaten sarılmış, hakikaten inanır gibi olmuştu.


3. Genç kız yaylının iç taraflarında bir köşeye büzülmüş ve elleriyle iki tarafına sarılmış, düşünüyordu.


4. Ali iki taraftan iplere sarılmış, vücudunun bütün kuvvetiyle kolan vuruyor, Muazzez ise biraz korkak, yüzü kıpkırmızı, yerinde sıkı oturmaya çalışıyordu.