Kelimeler: sahiden

Sahiden kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Dersleri bırakmaktan asıl ve sahiden üzülen Muazzezdi.


2. Sahiden de o gün bugündür Seyif Efenin yüzünü görmedim.


3. Bütün bunları takip eden bayram, sahiden bir coşkunluk ve neşe devri olurdu.


4. Bütün kızgınlığına ve uzun senelerin verdiği bir istihfaf duygusuna rağmen, gördü ki karısı bu anda samimi idi ve kendisine bir şey oluyor diye sahiden korkmuş, sahiden telaş etmişti.


5. Acaba onu sahiden hiç düşünen yok muydu ve o hiç kimseyi düşünmemekte, kendini yalnız bulmakta bu kadar haklı mıydı?


6. Fakat kapı sahiden çalınıp Yusuf içeri girince kalbi hem bir sukutu hayal, hem bir sevinçle burkuluyor, yüzü ağlamakla gülmek arasında bir ifade alıyordu.


7. Bu böyle gelmiş, böyle gidiyor ve kasabanın başında bulunanların aklı bile, hürriyete ve onun getirdiği birkaç müsavat fikrine rağmen, Hilmi Beyin oğlunun sahiden hapsedilebileceğini kabul etmiyordu.