Kelimeler: sağken

Sağken kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Sen ağlama benim babası sağken yetim kalan kızım.


2. Babası sağken bile memurların manalı fakat çekingen tavırlarından sinirlendiği halde, şimdi onların, sarih bir ehemmiyet vermeyiş ve küçük görüş halini alan, hatta bazen alay etmek derecelerine varan muamelelerine tahammül etmeye mecbur kalıyordu.