Kelimeler: rivayetti

Rivayetti kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Yusufun bütün bu aksiliğinin sebebi ise, Mürüvvet Hanımın evi hakkında Hacı Rifatın İhsandan duyduğu birkaç münasebetsiz rivayetti.