Kelimeler: rifatın

Rifatın kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Hacı Rifatın İhsan bir haftadan beri düğün yapıyordu.


2. En gani gönüllüleri Hacı Rifatın İhsan isminde birisi idi.


3. Bunlardan biri Hacı Rifatın İhsan, öbürü de fabrikatör Hilmi Beyin oğlu Şakirdi.


4. Hacı Rifatın İhsan salıncağa bindikten sonra Yusuf u gördü, başıyla ve elleriyle selamladı.


5. Hacı Rifatın İhsan, şimdi büsbütün yıkılan Şakirt tutmaya, aynı zamanda muvazenesi bozulan salıncağı düzeltmeye uğraşıyordu.


6. Akşam üzeri Aşağıçarşıdan geçerken uzun zamandan beri görmediği Hacı Rifatın İhsana rastladı ve ondan akıl sordu.


7. Yusufun bütün bu aksiliğinin sebebi ise, Mürüvvet Hanımın evi hakkında Hacı Rifatın İhsandan duyduğu birkaç münasebetsiz rivayetti.