Kelimeler: reddetmiş

Reddetmiş kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bir şey yapmaya imkân yoktu: Oyunu bırakmak tekliflerini Salâhattin Bey şaşkın, fakat sert bir el işaretiyle reddetmiş ve Hilmi Bey de: