Kelimeler: rakının

Rakının kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Salâhattin Bey rakının tesiriyle kendini şaşırmış, cebindeki bütün parayı verdikten başka Hilmi Beye de elli altın kadar borçlanmıştı.