Kelimeler: rabıtasız

Rabıtasız kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Rabıtasız konuşuyor ve sözleriyle daha ziyade Salâhattin Beyin zihnini karıştırıyordu.