Kelimeler: parmakları

Parmakları kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Parmakları soğuk yarıkların arasına girdi.


2. Birdenbire bu ince kamışın parmakları arasında dağıldığını gördü.


3. Biraz içeri doğru kıvrılmış olan parmakları yorganın kıvrımlarından birini yakalamış gibi duruyordu.


4. Bol yenli kolları ancak göğsünün altına kadar kalkıyor ve parmakları işitilmeyecek kadar hafif şıkırdıyordu.


5. Kaymakam sual sorarken bir elini kaldırıp işaretler yapıyor, öbür elinin parmakları ile de masayı tıkırdatıyordu.