Kelimeler: olacak

Olacak kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bakalım sonu ne olacak.


2. Peki, Muazzez ne olacak?..


3. Herhalde başka bir maksatları olacak.


4. Ne olacak bu oğlanın hali?


5. Yoksa ne geçmişi olacak ki?..


6. Gitmesem benim için daha iyi olacak...


7. Bir hayat başka türlü olacak değildi ya?


8. Fakat biraz sonra kendini, ağzının içinde Ne olacak?


9. Fakat galiba bizim zannettiğimizden daha fazla alakaları olacak!


10. Neden olacak, uslanmaya, adam olmaya niyetli de ondan!


11. Yalnız galiba bu vakalar daha ziyade Kübraya ait olacak?


12. Kimin için olacak a bey, gelinlik kızın olduğunu unuttun mu?


13. Anan olacak karı seni ne diye ikide birde Hilmi Beylere götürür ki?..


14. Fakat Şakirin davasında zekasını pek fazla sarfa vesile olacak vaziyetler zuhur etmedi.


15. Bütün ümidim şu paradaydı, onu da ödedikten sonra, herifin bizden ne korkusu olacak?


16. Öyle ya, Muazzezi aldıktan sonra kızın nafakası tamamen kendisine ait olacak, babasıyla bir alakası bulunmayacaktı.


17. İşte parmağımı basıyorum, bu çocuk ya hamal, ya yol kesici olacak...


18. Sen böyle kendini evlere kapayıp, aman biz fakir düştük, aman ekmeğimiz kalmadı, aman kocam gelmedi, derken, kocan olacak herif ne yapıyor dersin?


19. Eğer mahalleli müştereken bir harekete geçmiyorsa, bunun sebebi; işe Kaymakamın da karışmış olmasında, fakat daha ziyade, bu gibi şeylere önayak olacak kimselerin askere alınmış bulunmasındaydı.


20. Mütemadiyen ve sabahlara kadar düşündüğü günlerin acısını çıkarmak için olacak, kafasının mutlak surette boş kalmasına gayret ediyor ve evde kendisine sorulan en basit şeylere bile omuz silkmekle mukabele ediyordu.