Kelimeler: oğlu

Oğlu kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Çocuk ölenlerin oğlu idi.


2. Etem Ağanın oğlu Yusuf!..


3. Hilmi Beyin oğlu Şakir için istediler.


4. İn aşağı, keratanın oğlu, arabamı nereye götürüyorsun!


5. Aşçılıkta en mahirleri Şube Reisimin oğlu Vasfı idi.


6. Bu adamın oğlu ile münasebeti memlekette oldukça kuvvetli bir dedikodu menbaıydı.


7. Biraz sonra Alanyalı Kâzım, Şube Reisinin oğlu Vasfı, Vaslinin kız kardeşi Meliha ve Şerif Efendinin oğlu Ali gelecekti, hep beraber bir araba tutup Akçay iskelesine gitmek istiyorlardı.


8. Bunlardan biri Hacı Rifatın İhsan, öbürü de fabrikatör Hilmi Beyin oğlu Şakirdi.


9. Yusuf un mahalledeki diğer bir arkadaşı da Alanyalı Rüştü Efendinin oğlu Kâzım idi.


10. Ben sana şimdiye kadar açmadım ama, sen herhalde dışardan duymuşsundur: Hilmi Beyin oğlu Şakir!..


11. Biraz sonra kapı çalındı ve karşıki komşu saatçi Rakım Efendinin yedi yaşındaki oğlu geldi.


12. Şehrin zengin ve asil bir ailesinin oğlu, herhalde reddedileceğini düşünerek babasını böyle yollara sevketmiş olamazdı.


13. Kübra, başından geçenleri anlattığı gün, akşam üzerine doğru, Yusuf, evden çıkmış, Şerif Ağanın oğlu Alinin dükkânına gitmişti.


14. Yusuf bunları düşünürken burada, eski kaymakamın oğlu veya damadı sıfatıyla, ne kadar münasebetsiz bir vaziyette olduğunu hissetti.


15. Hapishane ancak serseriler, köylüler ve aşağı tabakadan insanlar içindi; bir Hilmi Beyin oğlu, adam öldürse bile, onlarla bir tutulamazdı.


16. İhtimal Yusuf un Kaymakamın oğlu olması (onu burada birçokları böyle biliyordu) biraz daha ihtiyatlı hareket etmelerine ve beklemelerine sebep oluyordu.


17. Bu rapora nazaran, maktul Şerif oğlu Alinin sol göğsünden çıkarılan kurşunlar, büyük çaplı ve ham kurşun atan bir tabancadan endaht edilmişti.


18. Bunların en başında bakkal Şerif Efendinin oğlu Ali vardı, muntazam mektebe giden ve hiç kimse ile kavga etmeyen bu çocukla evde annesinin yanında tanıştı.


19. Büyük annesinin ara sıra diğer ihtiyar kadınlarla beraber okuyup ağlaştığı Muhammediyeyi sıkıcı buluyor, Şube Reisinin oğlu Vasfıde pek bol bulunan, iki sütun üzerine basılmış, tercüme romanları da pek anlamıyordu.


20. Sizin hikâyenin Hilmi Beylerle alakası varmış, halbuki bu Hilmi Beyin oğlu Şakir, şimdi bizim Muazezi istiyor; ben razı olmak üzereyken, Yusuf, Hilmi Beylere dair sizin bir şeyler bildiğinizi, bunları öğrenmeden, karar vermenin doğru olmadığını söyledi.