Kelimeler: nağmelerin

Nağmelerin kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Hayvanların ayak sesleri bile bu devamlı nağmelerin içinde kaybolmakta idi.