Kelimeler: mahsulü

Mahsulü kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Yusuf mahsulü şimdiden satmak için kime başvurduysa, red cevabı aldı.


2. Hiç kimse, ağaçları ve üzerindeki mahsulü yakından görmeden bir alışverişe girmek istemiyordu.


3. Önüne bırakılan ve bu köyün çamlarının mahsulü olan fıstıklardan birkaç tanesini ağzına attı.