Kelimeler: maddi

Maddi kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Ona bu iyiliği veren, son günlerde azalan maddi sıkıntılardı.


2. İşte Yusufun böylelerden birine, hem de daha elindeki maddi menbaları tükenmeye vakit bulamamış birine çatması, kendisi için iyi olmayabilirdi.


3. Bu evin içindeki maddi ve manevi sıkıntıyı bölüşecek bir insana muhtaçtı ve bu günlerce süren mutlak yalnızlık onu neredeyse boğacaktı.