Kelimeler: levhalar

Levhalar kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Duvarlara güzel hatlarla yazılmış birçok levhalar asılmıştı.


2. Yanan göz kapakları, sanki beynindeki hayalleri boyuna değiştiren acayip levhalar idi; üzerlerinde bazen daha ziyade mora benzeyen renk kavisleri beliriyor, sonra, gayet vazıh şekilde, birtakım tanıdık şahıslar ve yerler gelip geçmeye başlıyordu.