Kelimeler: kazları

Kazları kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Atlılar köşeyi dönünce kazları olduğu gibi bıraktı, elinden değneğini atarak evine koştu.