Kelimeler: kadına

Kadına kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Başıyla kadına bunları almasını işaret etti.


2. Akşam üzeri, iş paydosundan evvel kadına kendisiyle gelmesini işaret etti.


3. Bu kadına karşı son günlerde adeta kine benzeyen hisler duymaya başlamıştı.


4. Bu sefer kıza olsun> kadına olsun, çabuk çabuk, gözlerini kırpıştırarak bakıyordu.


5. Şahinde gibi bir kadına: Kazık kadar herif evde oturup ekmeğime ortak oluyor!


6. Salâhattin Bey, kadına oturmasını söyledi ve sonra: Bize açıkça anlatmakta bir beis yok!


7. Komşu teyze, genç kadına birtakım nasihatler verdikten ve kocasına bir sürü beddua ettikten sonra çekilir...


8. Kendisine karşı bazen pek edepsizleşen kadına: Karı kısmının sözüne bakıl maz, herhalde senin akim pek yerinde olmamalı!


9. Kadın sözünü bitirmeden Hacı Etem birden kolundan yakaladı, kıvırdı ve iki büklüm olup bağıran kadına şiddetli bir tokat yapıştırdı.


10. Zaten Şahinde kadar manasız, dırdırcı, ne yaptığını bilmez bir kadına peygamberce bir sabır ile tahammül eden bu adam, Yusuf u ilk günden beri hayrete düşürüyordu.