Kelimeler: ikisi

Ikisi kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. İkisi de saçma ve faydasızdır.


2. Bunların ikisi de yaşlı başlı adamlardı.


3. Evvela ikisi de bir şey söylemediler.


4. Gelmediler komşu, ikisi beraber miydiler ki?


5. İkisi de ayağa kalktılar, Muazzezin odasına gittiler.


6. İkisi de ne bir saat önceyi, ne de bir saat sonrayı düşünüyorlardı.


7. Her ikisi de soğuktan titriyor, fakat hiçbiri ufak bir hareket yapmaya cesaret edemiyordu.


8. Yusuf un yanına sokuldu, yan yatmış bir pirinç çuvalının üzerine ikisi de oturdular.


9. Bu şahitlerden ikisi, adlarını candarmalardan birine yazdırdıktan sonra, belediye doktoruna ve Alinin babasına gönderildiler.


10. İkisi de akşama kadar masa başında uyumak, öğle ve ikindi namazı kılmak suretiyle vakit geçirmişlerdi.


11. Fakat ikisi de, nedense, doğrudan doğruya kızı istemeden evvel Salâhattin Beyin elini ayağını bağlamayı muvafık buldular.


12. Hacı Etemle ikisi, Yusuf un üç yüz yirmi lirayı nereden edindiğini derhal anlamakta da güçlük çekmediler.


13. Yolda ikisi de hep eski günlerden, beraber yaptıkları gezmelerden, kâğıt kebabı ve irmik helvası ziyafetlerinden bahsettiler.


14. Karşısındakilerin ikisi de, azaplarının sona ermesi için bu işareti bekliyorlarmış gibi, süratle kaşıklarını ellerinden atarak: Yarabbi şükür!


15. Bayramda Şakir le ikisi arasında cereyan eden hadiseyi de bir parça bildiği için, Yusuf un bu işten haberi olmasını şimdilik münasip bulmadı.


16. Halbuki ilk fırsatta birbirlerini arayıp bulunca ikisi de eski sükûtlarında devam ederler, yan yana oturarak veya ağaçların altında dolaşarak beraberliklerinin tarif edilmez saadetini duyarlardı.


17. Buna rağmen her ikisinin de gözleri karşı mindere, Salâhattin Beyin her akşam yemekten sonra oturup eski kitapları karıştırdığı köşeye gidince, ikisi de başlarını önlerine eğerek dakikalarca susuyorlardı.