Kelimeler: icap

Icap kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Neden icap etti bu?


2. Fakat bir şey yapmak icap ettiği muhakkaktı.


3. Şimdi bir at satın almak icap ediyordu.


4. Hayatlarında değişmesi icap eden bir şey olduğu muhakkaktı.


5. Fakat akşam olduğu, yemek hazırlamak icap ettiği aklına gelince yüzü buruştu.


6. Bugün çaresi bulunması icap eden şeyin bir gün beklemeye bile tahammülü yoktu.


7. Fakat şimdilik bunların herhangi bir kötülüklerini icap ettirecek bir vesile zuhur etmedi.


8. Fakat işte bugün koskoca bir delikanlıydı ve bir baltaya sap olmak icap ediyordu.


9. Peşin olarak verilmesi icap eden parayı İhsan kendisi verdi ve at yedeklerinde, beraberce kasabaya döndüler.


10. Yusuf a karşı yalan söylemekte bir mahzur görmüyor, onu adeta bir çocuk gibi avutmak, oyalamak icap ettiğini zannediyordu.


11. Devam etmemesi icap ettiği halde sürüp giden bu hayat, onun nefsine olan itimadını da kemiriyor ve içinde şüpheler uyandırıyordu.


12. Ali de derhal işi farketti; bir bela çıkmasın diye gitmeyi düşündü, fakat ondan sonra Edremitte kimsenin yüzüne bakmaması icap ederdi.


13. Bu karanlık odanın her köşesinde bir ölüm saklı olduğunu ve buradan çıkmak için her şeyin yok edilmesi icap ettiğini sanıyordu.


14. Hem, annesine karşı bir harp açıp kazanması icap eden bu yolu tutarsa, bunun arkasından gelecek olan sarsıntıları karşılayabilecek kadar kuvveti içinde saklayabilir miydi?