Kelimeler: içindeki

Içindeki kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Fakat içindeki hayat ve gençlik hisleri bu yüzden azalmadı.


2. Yusuf evin içindeki bu anlaşılmaz hallere şaşkın şaşkın bakıyordu.


3. içindeki bütün yıkıntılara, bütün kederlere rağmen başını yere eğmek istemiyordu.


4. Dışarıda, bahçe kapısının içindeki kuyunun taşında, Hacı Etem oturup çomak yontarmış!


5. Atlar bilekleri kadar kuma batıyorlar ve ter içindeki vücutlarını müthiş bir gayretle geriyorlardı.


6. Şahinde fırsat bulduğu için Yusuf hakkında aklına geleni söyleyecek, bütün içindeki zehirleri dökecekti.


7. Salâhattin Bey otuz yaşına kadar gençliğinin ve içindeki sönmez görünen eneğinin yardımı ile hürriyetini ve benliğini koruyabildi.


8. Bu evin içindeki maddi ve manevi sıkıntıyı bölüşecek bir insana muhtaçtı ve bu günlerce süren mutlak yalnızlık onu neredeyse boğacaktı.


9. Yüzü korkunç bir hal alıyor, kuru gözleri patlayacak kadar dışarı fırlıyor ve çamur içindeki elleri asabi hareketlerle Muazzezin soğuk vücuduna sarılıyordu.