Kelimeler: içim

Içim kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Kızcağızımı da namuslu bir esnafa verirsem içim büsbütün rahat eder.


2. Yine mahalle kızları ile oyuna daldı ise babasından dayak yer, diye içim titriyordu.