Kelimeler: içerde

Içerde kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. İçerde Hacı Etemle Çavuş yalnız kalınca bir müddet sustular.


2. Bayram Yeri Camiinin önünden geçerken içerde hızlı hızlı namaz kıldıran imamın sesini duydu.


3. Bu adamın kendisine bir fenalık yapacağını düşünerek içeri girmiş, içerde bu kanaati büsbütün kuvvetlenmişti.


4. Yusuf daha kapının önünde dururken içerde süratli bazı tıpırtılar olmuş ve sonra birdenbire kesilmişti.


5. Birbirlerini pek güzel anlıyorlar ve Şahinde içerde inlerken babalarından bahsetmeyi ve onun için gözyaşı dökmeyi istemiyorlardı.


6. Kendininkine bitişik bir odaya soktu, pencere yanındaki bir masayı gösterdi ve içerde bulunan diğer iki kişi ile onu tanıştırdı.


7. Onun bütün gün hiç durmadan işler icat edip kâh bahçede, kâh içerde meşgul olduğunu görmek, Yusuf u bir parça oyalıyordu.


8. Kış günleri ise bu masa içerde bir odada hazırlanır, Edremitte pek de lüzumu olmayan mavi bir çini soba yanar ve rakı burada içilirdi.