Kelimeler: hakaret

Hakaret kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Yusufu en çok korkutan, Alinin bağırmayıp, hakaret etmeyip, ağlaması ihtimaliydi.


2. En ufak bir hareketinin bu mukaddesata bir tecavüz ve hakaret olacağını sanıyor, kamış kalem parçalarının avcunu yaktığını hissediyordu.