Kelimeler: geleceğin

Geleceğin kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Sanki müşterek bir sezişle, geleceğin dehşetini tasavvura muktedir olmuşlardı.