Kelimeler: geçirerek

Geçirerek kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Hemen yerinden fırladı, terliklerini ayağına geçirerek aşağı koştu.


2. O gün akşam üzeri Ayvalıka varan candarma, yolun yarısında at üstünde uyumuş, diğer zamanlarda da silahını ensesine koyup ellerini iki tarafından geçirerek memleket türküleri tutturmuştu.