Kelimeler: gazetede

Gazetede kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Sonra, ta eve gidinceye kadar, harbin kimlerle ve kimlere karşı yapıldığını ve kaymakamlığa gelen bir gazetede okuduğu şekilde, harbin sebeplerini anlattı.