Kelimeler: felaket

Felaket kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. Bu kâfi bir felaket!


2. Bir tesadüf, daha doğrusu bir felaket, birdenbire her şeyi değiştirdi.


3. Yusuf böyle bir sabahta atla kırları dolaşmanın asla bir felaket telakki edilemeyeceğini düşündü.


4. Şahinde bir felaket saydığı bu hadise karşısında korkusundan ağzını açmıyor, kızıyla olsun, damadıyla olsun pek az konuşuyordu.


5. Zaten, bir felakete sükûn ve itidalle tahammül edenlerin manzarası, o felaket için ağlayıp çırpınanların manzarasından çok daha korkunç ve ezicidir.