Kelimeler: farketti

Farketti kelimesi cümle içinde nasıl kullanılır?


1. demenin manasız, hatta gülünç olduğunu farketti.


2. Salâhattin Bey başının dönmeye başladığını farketti.


3. Muazzez elbisesinin ve ellerinin yapış yapış olduğunu farketti.


4. Bu sırada onun sırtında pembe saten entarisi olduğunu farketti.


5. Ali de derhal işi farketti; bir bela çıkmasın diye gitmeyi düşündü, fakat ondan sonra Edremitte kimsenin yüzüne bakmaması icap ederdi.


6. Yusuf eliyle, rahatsız olmamasını işaret ederek sessizce yukarı çıkmak istedi, fakat yerde bir hasırın üzerine serili yatakların yanından geçerken Kübranın iri ve parlak gözlerinin kendisine baktığını farketti.